Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:3259955 74 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Τίτλος:
Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Περίληψη:
Η επικοινωνιακή συνιστώσα της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων εμπεριέχει δύο τομείς συχνά υποβαθμισμένους στην αντίληψη των επιχειρησιακά δρώντων: τους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας.
Έτος δημοσίευσης:
2022
Συγγραφείς:
Χρυσούλα Βαφειαδάκη
Εκδότης:
International Hellenic University
Τίτλος συνεδρίου:
International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience
Σελίδες:
7-7
Λέξεις-κλειδιά:
Peace translation, peace interpreting, peace communication, crisis management
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Αναφορές:
-
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

PROCEEDINGS_ICPCDMR2022F.pdf.pdf
128 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.