Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική: Εισαγωγικές Σκέψεις για Έναν Απαιτητικό Γρίφο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3260176 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τίτλος:
Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική: Εισαγωγικές Σκέψεις για Έναν Απαιτητικό Γρίφο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Κανείς, στον βαθμό τουλάχιστον που διατηρεί έστω και ψήγματα (ηθικής) ευαισθησίας, δεν θα μπορούσε να συνταχθεί με την αντίληψη πως τα ζώα αποτελούν απλώς πράγματα, απέναντι στα οποία οποιαδήποτε ηθική στάση και συμπεριφορά δεν μπορεί παρά να είναι ηθικώς αδιάφορη – όπως, δηλαδή, ισχύει στην περίπτωση μιας πέτρας ή ενός κομματιού ξύλου. Ωστόσο, φαίνεται πως ενίοτε χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από την ηθική διαίσθηση ώστε να διαμορφώνουμε συγκροτημένες και σταθερές ηθικές στάσεις. Για τον λόγο αυτόν οι φιλόσοφοι έχουν αποδυθεί στον κοπιώδη αγώνα να επιλύσουν τον απαιτητικό γρίφο που αποκρυσταλλώνεται στο διττό ερώτημα: πώς οφείλω να μεταχειρίζομαι τα μη ανθρώπινα ζώα και γιατί;
Έτος δημοσίευσης:
2022
Συγγραφείς:
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Περιοδικό:
δια-ΛΟΓΟΣ
Εκδότης:
Εκδόσεις Παπαζήση
Τόμος:
1
Αριθμός / τεύχος:
12
Σελίδες:
195-202
Λέξεις-κλειδιά:
ηθική και ζώα, δικαιώματα ζώων, Descartes, Kant, Bentham, Singer
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Αναφορές:
Bentham, J. (1988): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, edited by R. M. Baird & S. E. Rosenbaum. Amherst, New York: Prometheus Books.
Cottingham, J. (1978): «“A Brute to the Brutes”: Descartes’ Treatment of Animals», Philosophy, 53: 551-561.
Descartes, R. (1985): «Discourse on the Method», Part Five, in: The Philosophical Writings of Descartes, trans. by J. Cottingham, R. Stoothoff, & D. Murdoch. Cambridge: Cambridge University Press.
Diogenes Laertius (1972): Lives of Eminent Philosophers, edited by R.D. Hicks. Cambridge: Harvard University Press.
Gardner, R. Α. & B.T. Gardner (1969), «Teaching Sign Language to a Chimpanzee», Science, 165: 664-672.
Harrison, P. (1992): «Descartes on Animals». The Philosophical Quarterly, 42, 167: 219-227.
Hart, H. L. A. (1966): «Legal and Moral Obligation», in: Essays in Moral Philosophy, edited by A. I. Melden. Washington: University of Washington.
Held, S., M. Mendl, C. Devereux, & R. W. Byrne (2002): «Foraging Pigs Alter their Behavior in Response to Exploitation», Animal
Behaviour 64:157-166.
Hume, D. (1975): Enquiry Concerning the Principles of Morals. New York: Oxford University Press.
Hume, D. (1999): Enquiry Concerning Human Understanding. New York: Oxford University Press.
Hutcheson, F. (2004): An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue in Two Treatises, edited by W. Leidhold. Indianapolis: Liberty Fund.
Kant, I. (1997): Lectures on Ethics, edited by P. Heath & J. B. Schneewind, transl. by P. Heath. Cambridge: Cambridge University Press.
Kemp Smith, N. (1963): New Studies in the Philosophy of Descartes. New York: Russel and Russsel.
Malebranche, N. (1958-1970): OEuvres Complètes. Paris: Vrin.
Massey, G. J. & D. A. Boyle (1999): «Descartes’s Tests for (Animal) Mind», Philosophical Topics 27, 1: 87-146.
Mill, J. S. (2004): Principles of Political Economy. Amherst, New York: Prometheus Books.
Passmore, J. (1975): «The Treatment of Animals», Journal of the History of Ideas, 36: 195-218.
Peonidis, F. (2012): «Kant’s not so Bad Speciesism», in: E. D. Protopapadakis (ed.), Animal Ethics: Past and Present Perspectives. Berlin: Logos Verlag.
Schopenhauer, A. (1903): The Basis of Morality. London: Swan Sonnenschein.
Singer, P. (2011): Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
Trethowan, I., Dom (1954): An Essay in Christian Philosophy. London: Longmans & Green.
68. Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική, Εισαγωγικές Σκέψεις για έναν Απαιτητικό Γρίφο.pdf (224 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο