Η ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και παράλληλες εισαγωγές

Διπλωματική Εργασία uoadl:3260298 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-01
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Γωνιανάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χ. Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ι. Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ε. Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και παράλληλες εισαγωγές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και παράλληλες εισαγωγές
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολείται με το ζήτημα της ανάλωσης
του δικαιώματος στο σήμα. Το δικαίωμα στο σήμα παρέχει απόλυτες και αποκλειστικές
εξουσίες στον δικαιούχο, με συνέπεια να έχει τη νομική δυνατότητα να προβαίνει σε
κατάτμηση των εθνικών αγορών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΕΟΧ. Ωστόσο, προς το σκοπό της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού και της
εγκαθίδρυσης ενιαίας εσωτερικής αγοράς, η οποία αποτελεί θεμελιώδη σκοπό του
πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στο σήμα μπορεί να
περιοριστεί προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Η αρχή της ανάλωσης, η οποία
έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, παρέχει τη λύση στη σύγκρουση
που δημιουργείται μεταξύ των απόλυτων και αποκλειστικών εξουσιών που πηγάζουν από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού,
αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση του δικαίου του σήματος με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η εργασία επιχειρεί τη νομολογιακή προσέγγιση του ζητήματος και αποτελείται από επιμέρους κεφάλαια, στα οποία αρχικά αναλύεται η θεμελίωση της αρχής της ανάλωσης και οι προϋποθέσεις της και εν συνεχεία εξετάζεται το ζήτημα
τόσο στο δίκαιο του ελεύθερου, όσο και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, αναλύονται οι ρήτρες, οι οποίες μπορούν να περιληφθούν σε συμβάσεις διανομής (αποκλειστικής και επιλεκτικής), προκειμένου να διαφυλαχθεί η εμπορική δραστηριότητα του σηματούχου και των εξουσιοδοτημένων διανομέων των προϊόντων του, από τη διεξαγωγή του παράλληλου εμπορίου, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και μεταπωλητή δύναται να κριθεί ως απαγορευμένη (101 ΣΛΕΕ), η προβληματική της επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, η οποία προβαίνει σε κατάχρηση της οικονομικής της ισχύος, προκειμένου να παρεμποδίσει τις παράλληλες εισαγωγές (102 ΣΛΕΕ), καθώς και το ζήτημα αν και κατά πόσο οι παράλληλες εισαγωγές συνιστούν μορφή free riding.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
εμπορικά σήματα, ανάλωση, παράλληλες εισαγωγές, ελεύθερος ανταγωνισμός, ανασυσκευασία, φαρμακευτικός κλάδος, πρωτογενές δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
83
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-08-01.

Διπλωματική Εργασία - Μαρία Γωνιανάκη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-08-01.