Μεταβολομική ανάλυση κολιστίνης σε δείγματα μυών: Εφαρμογή σε πλάσμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3260533 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-05
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Κρητικάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκίκας Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολομική ανάλυση κολιστίνης σε δείγματα μυών: Εφαρμογή σε πλάσμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταβολομική ανάλυση κολιστίνης σε δείγματα μυών: Εφαρμογή σε πλάσμα
Περίληψη:
Η κολιστίνη είναι ένα πολυπεπτιδικό αντιβιοτικό που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις
λοιμώξεις που προκαλούνται από πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά βακτήρια, αλλά η κλινική του χρήση είναι περιορισμένη λόγω νεφροτοξικότητας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο εντοπισμός βιοδεικτών της νεφροτοξικότητας που προκαλείται από την κολιστίνη και ο περαιτέρω χαρακτηρισμός των μηχανισμών που διέπουν αυτή τη διαδικασία αναλύοντας τους μεταβολίτες του πλάσματος χρησιμοποιώντας μη στοχευμένη μεταβολομική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, στις ομάδες ποντικών χορηγήθηκε η συνήθης κλινικά χορηγούμενη δόση (1 mg/kg) καθώς δόση αυξημένη κατά 50% (1,5 mg/kg), προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή τοξικότητα που προκύπτει από μικρή αύξηση της δόσης. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η χορηγούμενη δράση της κολιστίνης έχει σημαντική επίδραση στον μεταβολισμό των ποντικών. Παρά τη μικρή αύξηση, η στατιστική διαφοροποίηση των ομάδων αποδεικνύει τη σημαντική επίδραση του φαρμάκου και σε επίπεδο κυκλοφορικού συστήματος. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση το initial score (>0,95) και το fit score (>0,7). Ορισμένοι μεταβολίτες που εντοπίστηκαν και βρέθηκαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις μεταξύ των δύο ομάδων, έχουν ήδη συσχετιστεί με νεφροτοξικότητα στη βιβλιογραφία. Οι κύριοι μηχανισμοί που φαίνεται να επηρεάζονται από τις αυξημένες συγκεντρώσεις κολιστίνης και είναι υπεύθυνοι για τη νεφροτοξικότητα, που εμφανίζεται ως
ανεπιθύμητη επίδραση, είναι η αύξηση του οξειδωτικού στρες, ο αυξημένος μεταβολισμός της S-αδενοσυλομεθειονίνης (SAM) σε ομοκυστεΐνη, ο αυξημένος μεταβολισμός της τρυπτοφάνης, η πιθανή επίδραση στη γαλακτόζη. μεταβολισμός, μείωση της οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Επομένως, η κολιστίνη επηρεάζει το μεταβολισμό σε διάφορες κατευθύνσεις, απορυθμίζοντας περισσότερες από μία βιολογικές οδούς και προκαλώντας τοπικά εκτιμώμενη βλάβη στη νεφρική λειτουργία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβολομική, κολιστίνη, πλάσμα, νεφροτοξικότητα, αντιβιοτικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
66
MASTER Κρητικάκη Μαρία.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο