ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΥΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΗΠΑΡ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3322987 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-04-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Γκίκας Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ,
Ντότσικα Ιωάννης Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ,
Παντερή Ειρήνη Καθηγήτρια Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΕ ΜΥΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΗΠΑΡ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταβολομική μελέτη τοξικότητας της κολιστίνης σε μύες : εφαρμογή στο ήπαρ
Περίληψη:
Η κολιστίνη είναι αντιβιοτικό φάρμακο που ανακαλύφθηκε το 1947 και χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη δεκαετία του 60’, όμως λόγω της τοξικότητας που εμφάνιζε, κυρίως νεφροτοξικότητα και νευροτοξικότητα, καταργήθηκε δύο δεκαετίες μετά. Παρόλα αυτά, με την αύξηση της ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν τα βακτήρια σε νεότερα αντιβιοτικά, υπήρξε η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης φαρμάκων όπως η κολιστίνη αλλά ως έσχατη λύση σε πολύ επιβαρυμένες περιπτώσεις ασθενών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μεταβολομική μελέτη της τοξικότητας της κολιστίνης σε δείγματα ήπατος μυών, με σκοπό τη διερεύνηση της τοξικότητας στο ήπαρ, για την οποία δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, αλλά και τον εντοπισμό μεταβολιτών που υποδηλώνουν την τοξικότητα της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε in-vivo πειραματική διαδικασία στην οποία αξιοποιήθηκαν μυς ως πειραματόζωα. Οι μύες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, 1) την ομάδα αναφοράς (control group), 2) ομάδα μέγιστης μη τοξικής δόσης,1 mg/kg και 3) ομάδα τοξικής δόσης , 1.5 mg/kg. Και στις δύο ομάδες οι δόσεις που χορηγήθηκαν ήταν μονοδοσικές. Στη συνέχεια έγινε λήψη του ήπατος των μυών όλων των ομάδων, εφαρμόστηκε πρωτόκολλο εκχύλισης μεταβολιτών και ακολούθησε η ανάλυση τους με UPLC-QTOFMS σε θετικό και αρνητικό ιοντισμό ESI. Στα ληφθέντα φάσματα έγινε επιλογή κορυφών (peak picking) και αξιοποιήθηκε η πολυπαραμετρική ανάλυση για να αναδειχθούν στατιστικά σημαντικοί βιοδείκτες. Τέλος, έγινε χαρακτηρισμός των χημικών δομών των χαρακτηριστικών με τη χρήση in silico μεθόδων θραυσματοποίησης και σχετικών διαδικτυακών βιβλιοθηκών. Έγινε μελέτη πιθανών μεταβολομικών μονοπατιών και στοχευμένη ανάλυση των φασμάτων για την επαλήθευση ύπαρξης επιπλέον μεταβολιτών που συμμετέχουν στα διακεκριμένα μονοπάτια και μελετήθηκε η συσχέτιση της τοξικότητας της κολιστίνης με το φύλο σε συνάρτηση με τη δόση. Εδώ ας αναφέρουμε επιγραμματικά και μερικά συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβολομική,τοξικότητα,ποντίκια,κολιστίνη,ήπαρ,αντιβιοτικά,QTOF,βιοδείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
76
Μεταβολομικη μελέτη κολιστίνης ηπαρ (2).pdf (13 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο