Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3328510 813 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή (τ.1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Nikolaos K. Klamaris (Bd.1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Επιμελητής:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης:
2016
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Περιγραφή:


Αριθμός σελίδων:
1427
ISBN:
9789605684334
Bib number:
27121999
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚλαΝ τ 2016 1
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328515
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328517
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328519
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. H συνέχεια του δικαίου και το πρόβλημα της αναδρομικότητας των νόμων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328520
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέμτος, Πέτρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328521
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: ένας απολογισμός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3328529
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ζητήματα από το άρθρο 263 Α.Κ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331322
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331324
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Σκέψεις περί του αντικειμένου της ανακοπής κατά της δηλώσεως του τρίτου επί κατασχέσεως εις χείρας του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331326
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δημητρίου, Δημήτριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Ἄκυρον ἔστω: η έννοια της ακυρότητας στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331327
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δημοπούλου , Αθηνά Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η προσαύξηση περιουσίας στη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331331
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ζητήματα νομιμοποίησης των διαδίκων, ιστορικής βάσης της αγωγής και κατανομής του «βάρους απόδειξης» επί διαφορών από συμβάσεις συναπτόμενες δια πληρεξουσίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331333
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» στο άρθρο 1 παρ. 1 του κανονισμού 1393/2007

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331345
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καΐσης, Αθανάσιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331348
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούμενη από ιδιώτες με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Locus Standi)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331349
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η τύχη της συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος σε περίπτωση δικαστικής μειώσεως αυτού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331350
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καραμπατζός , Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Τι είναι Δικαιοσύνη; Η «θέση» του σκεπτικού φιλοσόφου Καρνεάδη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331351
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Προβλήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην ποινική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331352
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καρράς, Αργύριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η κατά το άρθρο 12 α.ν. 1539/1938 διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ιδιώτη σε διαφιλονικούμενο με το Δημόσιο ακίνητο και η απόδοσή του σ’ αυτόν: ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331426
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κιτσαράς , Λάμπρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Επικουρική και διαζευκτική εναγωγή πλειόνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331427
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία