Η πολιτειολογία του Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3336018 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-19
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μετασίδης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Βασίλαρος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Γεώργιος Στείρης, Καθηγητής, Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Ιωάννης Καλογεράκος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτειολογία του Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η πολιτειολογία του Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις απόψεις του Πολύβιου σχετικά με ό,τι μπορεί να αποκληθεί «Πολιτειολογία». Ακολουθεί την εξής ερμηνευτική πορεία. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται εν συντομία η ζωή του Πολύβιου και τα σημαντικότερα στοιχεία της δράσης του, οι σκοποί του έργου του, σε συνδυασμό με τα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του. Εν συνεχεία, γίνεται μία παρουσίαση της έννοιας της «πραγματικής Ιστορίας», η οποία κατευθύνει ολόκληρο το έργο του. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της «πραγματικής Ιστορίας», η μεθοδολογία και οι στόχοι της. Πέρα από την γενική της χρησιμότητα για τον πολιτικό και στρατιωτικό ηγέτη του μέλλοντος, διερευνάται μήπως οι «Ιστορίαι» του, με την βοήθεια και των ιδεών του περί ανακύκλωσης των Συνταγμάτων», επιδιώκουν και έναν πιο άμεσο και συγκεκριμένο σκοπό, τον οποίο, προφανώς, ο Πολύβιος δεν μπορούσε να εκθέσει ανοικτά.
Στο δεύτερο και κυριότερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ίδια την «Πολιτειολογία» του Πολύβιου. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ιδεών του περί «ανακύκλωσης των Πολιτευμάτων» και περί «μικτών Συνταγμάτων», με μία προσπάθεια ιχνηλάτησης των πηγών του Πολύβιου και των προγενέστερων Φιλοσόφων και Ιστορικών, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, και εξηγούνται ορισμένα ασαφή ή «σκοτεινά» σημεία των θεωριών του. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι κυριότερες επικρίσεις των πολιτειολογία ιδεών του Πολύβιου εκ μέρους των μελετητών και θα επιχειρηθεί να δοθεί μία πειστική απάντηση σε αυτές με αναφορά τόσο στο γενικότερο πλαίσιο των ιδεών του Πολύβιου όσο και, ειδικότερα, στους σκοπούς ρητούς ή ανομολόγητους που επιδιώκει μέσω της συγγραφής των «Ιστοριών» του. Τέλος, η εργασία θα κλείσει με έναν επίλογο που θα περιέχει συγκεντρωμένα τα γενικότερα συμπεράσματα της εργασίας αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Πολύβιος Μεγαλοπολίτης, Πολιτειολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
61
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-19.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-19.