Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών κλιματικών παραμέτρων και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3349577 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-12
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Αλιμήσης Αναστάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
2. Δέσποινα Δεληγιώργη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
3. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
4. Νικόλαος Σαρλής, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
5. Σαράντης Σοφιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
6. Χρήστος Τζάνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
7. Έλενα Φλόκα, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής – ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών κλιματικών παραμέτρων και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών κλιματικών παραμέτρων και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία συνθετικών χρονοσειρών, εφαρμόζοντας μία μεθοδολογία βάσει της οποίας πραγματοποιούνται εκτιμήσεις τιμών περιβαλλοντικών παραμέτρων με σύγχρονες τεχνικές (μοντέλα μηχανικής μάθησης) και αυτές οι εκτιμήσεις εισέρχονται στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων παρατηρήσεων. Με αυτό τον τρόπο προτείνεται ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη γεφύρωση του κενού που παρατηρείται ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων πειραματικών μετρήσεων με τη χρήση κατάλληλων οργάνων, με τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω στατιστικής επεξεργασίας, εξυπηρετώντας την ανάγκη για πληρότητα των δεδομένων, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική τους σημασία. Επιπλέον, η διατριβή εστιάζει στη χρήση αυτών των συνθετικών χρονοσειρών ως βάση ανάπτυξης συνδυαστικών περιβαλλοντικών δεικτών, που ενσωματώνουν την πληροφορία από ένα σύνολο κλιματικών μεταβλητών και παραμέτρων ποιότητας αέρα. Οι σύνθετοι περιβαλλοντικοί δείκτες αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για την περιγραφή με εύληπτο τρόπο των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των αερίων και σωματιδιακών ρύπων με κλιματικές παραμέτρους. Η μεθοδολογία που προτείνεται μπορεί να λειτουργήσει ως μία σύγχρονη μορφή δείκτη που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξαγωγή συμπερασμάτων σε μελλοντικά σενάρια για τις κλιματικές συνθήκες. Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελούν μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες δείκτες ποιότητας αέρα και θα επιτρέψουν τη μελέτη της φυσικής του κλίματος από μία άλλη οπτική γωνία, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόγνωση καταστάσεων που δύναται να επιφέρει το μελλοντικό κλίμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Αυτό-οργανούμενοι χάρτες, Ποιότητα αέρα, Κλιματικές μεταβλητές, Περιβαλλοντικοί δείκτες, Αιωρούμενα σωματίδια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
238
Αριθμός σελίδων:
200
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-09-22.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΙΜΗΣΗΣ.pdf
10 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-09-22.