Η χρήση του Twitter από Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους και ο ρόλος τους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359209 68 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-20
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μασοκώστας Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Σταυριανέα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση του Twitter από Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους και ο ρόλος τους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση του Twitter από Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους και ο ρόλος τους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη συνεχώς εξελισσόμενη σχέση ανάμεσα στην αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ειδικότερα, εστιάζει στο πώς οι Έλληνες αθλητικοί δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν το Twitter στην εργασιακή τους καθημερινότητα και τις αλλαγές που έχουν επιφέρει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γενικότερα, τόσο στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους όσο και τον ρόλο τους στο νέο περιβάλλον. Γίνεται εκτενής αναφορά στο υπόβαθρο των θεωρητικών προσεγγίσεων για τις αλλαγές που έχει επιφέρει το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην επικοινωνία, την κοινωνία και την αθλητική δημοσιογραφία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικών προηγούμενων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό (κυρίως) και την Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα έρχεται ως εξέλιξη προηγούμενης που είχε πραγματοποιηθεί σε προπτυχιακό επίπεδο το 2019. Με τον συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής τεχνικής με ανάλυση περιεχομένου tweets από 15 αθλητικούς δημοσιογράφους και ημι-δοημημένες συνεντεύξεις με 5 αθλητικούς δημοσιογράφους, που συμπεριλήφθηκαν και στην ποσοτική έρευνα, επιχειρείται η χαρτογράφηση ενός πεδίου που δεν έχει ερευνηθεί ενδελεχώς στο παρελθόν και η απάντηση στα ερωτήματα του για ποιους λόγους χρησιμοποιούν το Twitter οι Έλληνες αθλητικοί δημοσιογράφοι, ποιες αλλαγές έχει επιφέρει στον τρόπο εργασίας τους και πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στην εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αθλητική δημοσιογραφία, Twitter, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δημοσιογραφία, αθλητικογραφία, νέα μέσα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
161
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Master_Thesis_Masokostas_FINAL_2.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.