Ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα τρικέφαλου βραχιονίου μυός σε αθλητές πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3403087 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Μπάγιος Γαρύφαλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Kωνσταντίνος Νούτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Μπουντόλος, Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Σωτηροπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα τρικέφαλου βραχιονίου μυός σε αθλητές πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα τρικέφαλου βραχιονίου μυός σε αθλητές χειροσφαίρισης και πετοσφαίρισης
Περίληψη:
Η καταγραφή και ανάλυση της ανθρώπινης μυϊκής δραστηριότητας παρέχει
σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση της λειτουργίας των μυών του
ανθρώπινου σώματος. Η ηλεκτρομυογραφία αποτελεί την πειραματική μέθοδο
εντοπισμού και καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών κατά τη
διάρκεια της ενεργοποίησής τους. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να
εξεταστεί η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των δύο κεφαλών (εσωτερική
και εξωτερική) του τρικέφαλου βραχιόνιου μυός σε έμπειρους αθλητές βόλεϊ και
χάντμπολ κατά τη διάρκεια της κρούσης και της ρίψης της μπάλας, αντιστοίχως,
σε δύο βασικές επιθετικές ενέργειες αυτών των αθλημάτων - το σερβίς και το
ελεύθερο σουτ. Δώδεκα (12) αθλητές βόλεϊ και δέκα (10) αθλητές χάντμπολ
συμμετείχαν σε αυτήν τη μελέτη, μαζί με δύο ομάδες ελέγχου που ήταν χωριστές
για κάθε άθλημα. Καταγράφηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των άνω
άκρων και η ηλεκτρική δραστηριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών
κεφαλών του τρικέφαλου βραχιόνιου. Στην ηλεκτρομυογραφική ενεργοποίηση,
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην έξω κεφαλή του μυός τρικέφαλου
βραχιόνιου μεταξύ της ομάδας βόλεϊ και της αντίστοιχης ομάδας ελέγχου στις
παραμέτρους max (p=.005), mean (p=.001) και integral (p=.039) της
ηλεκτρομυογραφίας. Η ομάδα χάντμπολ ενεργοποίησε την έξω και έσω κεφαλή
του τρικέφαλου βραχιόνιου μυός για σημαντικά μικρότερη διάρκεια (dt, p=.001
και p=.001) (dt, p=.002 και p=.006) σε σύγκριση με και την ομάδα ελέγχου και
την ομάδα βόλεϊ αντίστοιχα. Συμπερασματικά, οι μικρότερη χρονική διάρκεια
και η υψηλότερη συχνότητα που παρατηρήθηκαν στην ομάδα χάντμπολ μπορεί
να αποδοθούν στη μαστιγωτή κίνηση που χρησιμοποιούν οι ελίτ αθλητές. Η
μελέτη αυτή έδειξε ότι και οι δύο κεφαλές του τρικέφαλου βραχιόνιου
ενεργοποιούνται με διαφορετική μυϊκή συνέργεια αναφορικά με τις αγωνιστικές
ομάδες, καθώς διαφορετικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σε αυτά τα αθλήματα.
Περαιτέρω ανάλυση χρειάζεται για τον καθορισμό αξιόπιστων παραμέτρων ηλεκτρομυογραφίας στις κινήσεις ρίψης και κρούσης του βραχίονα σε
δυναμικές συνθήκες, καθώς και για την εξέταση της απόδοσης με γνώμονα την
ταχύτητα, ακρίβεια και λήψη απόφασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρομυογραφία (emg), αθλοπαιδιές, μέση τετραγωνική ρίζα (rms)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
57
Master_Γαρ. Μπάγιου.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο