Προθέσεις και στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στις ταυτότητες παιδιών μεταναστών και παιδιών προσφύγων: Μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3403138 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Λιλή Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Χαραβιτσίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προθέσεις και στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στις ταυτότητες παιδιών μεταναστών και παιδιών προσφύγων: Μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προθέσεις και στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στις ταυτότητες παιδιών μεταναστών και παιδιών προσφύγων: Μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας
Περίληψη:
Οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν αποτελούν σύγχρονο φαινόμενο, όμως λόγω των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών των τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει δεχτεί σημαντικό αριθμό μεταναστών και προσφύγων, κυρίως από χώρες της Ασίας, αλλά και από βαλκανικές και αφρικανικές χώρες. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην αλλαγή της σύνθεσης των κοινωνιών, οι οποίες πλέον είναι περισσότερο πολυπολιτισμικές από ό,τι στο παρελθόν. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο εντάσσονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και το πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι αποτελεί καίριο ζήτημα για κάθε χώρα στην οποία εισέρχονται. Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό μέσο γι’ αυτήν την ένταξη, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες, τα οποία φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Σε αυτά τα πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά πλαίσια ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι ταυτότητες των παιδιών αυτών είναι σημαντικό να αναζητηθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ώστε να υπάρχει σεβασμός και ισοτιμία απέναντί τους. Στην παρούσα έρευνα κεντρικό ερώτημα αποτελεί το εάν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των προθέσεων με τις στάσεις που ακολουθούν εκπαιδευτικοί απέναντι σε παιδιά μετανάστες και παιδιά πρόσφυγες, και άρα κατά πόσο οι ίδιοι δρουν με τρόπο που να σέβεται και να στηρίζει τις ταυτότητες αυτών των παιδιών.
Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία διεξήχθη μία ποιοτική έρευνα για να αναζητηθούν οι προθέσεις και οι στάσεις οκτώ εκπαιδευτικών: έξι δάσκαλοι (Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης δημοτικού) και δύο νηπιαγωγοί. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας, όπου η πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού είναι παιδιά μετανάστες και παιδιά πρόσφυγες. Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ η μέθοδος ανάλυσης ήταν η θεματική ανάλυση. Οι ερευνητικοί άξονες της εργασίας ήταν πέντε: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ταυτότητες παιδιών μεταναστών και παιδιών προσφύγων, οι προθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, οι στάσεις τους απέναντι στα ίδια και η εκπαιδευτική τους πράξη σχετικά με τις ταυτότητες των μαθητών τους.
Μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων φάνηκε ότι πολλές φορές υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Γενικότερα οι προθέσεις με τις στάσεις των συνεντευξιαζόμενων σχετίζονταν μεταξύ τους ανεξαρτήτως της μορφής που φέρουν, ενώ όλοι είχαν θετικές απόψεις για την ποικιλομορφία του σχολείου τους αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα όσον αφορά συγκεκριμένα τις εκπαιδευτικές τους προθέσεις και πρακτικές υπήρχε ποικιλομορφία στις απαντήσεις τους, με κάποιους να λειτουργούν περισσότερο από άλλους, με τρόπους που να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων των μαθητών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και με κάποιους να γνωρίζουν και να βασίζονται περισσότερο από άλλους στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
προθέσεις, στάσεις, εκπαιδευτικοί, παιδιά μετανάστες, παιδιά πρόσφυγες, ταυτότητες παιδιών/μαθητών, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μελέτη περίπτωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
169
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΛΗ ΣΟΦΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.