Συσχέτιση των γενετικών δεικτών με την υπογονιμότητα σε γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε βαριατρικές επεμβάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3405316 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-10
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βώρος Χαράλαμπος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ροδολάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δασκαλάκης Γεώργιος, Καθηγητή, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητή, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παππά Καλλιόπη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταύρος Σοφοκλής, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση των γενετικών δεικτών με την υπογονιμότητα σε γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε βαριατρικές επεμβάσεις
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση των γενετικών δεικτών με την υπογονιμότητα σε γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε βαριατρικές επεμβάσεις
Περίληψη:
Η παχυσαρκία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει 650 εκατομμύρια άτομα όλων των ηλικιών, προκαλεί επιπλοκές στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων καρδιαγγειακών, ενδοκρινολογικών αλλά και υπογονιμότητας. Αυτή η έρευνα εξετάζει την επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής σε γυναίκες που πάσχουν από παχυσαρκία κάτω των 40 ετών, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της έκφρασης των γονιδίων CART και λεπτίνης, των ορμονών της αναπαραγωγής και τη συσχέτιση τους με την ύπαρξη ή την απουσία του πολυμορφισμού Asn680Ser του γονιδίου FSHR. Μετά την επέμβαση, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του ΔΜΣ (16,03 kg/m2, n = 29), συνοδευόμενη από σημαντικές μεταβολές στο ορμονικό προφίλ των γυναικών. Τα επίπεδα του FSH έδειξαν μέση διαφορά 3,18 ± 1,19 πριν και μετά την επέμβαση (p < 0,001), τα επίπεδα του LH εμφάνισαν μέση διαφορά 2,62 ± 1,1 (p < 0,001), τα επίπεδα της E2 δείχνουν μέση διαφορά 18,62 ± 5,02 (p < 0,001), και τα επίπεδα της AMH έδειξαν μέση διαφορά 3,18 ± 1,19 (p < 0,001). Η υψηλή έκφραση του γονιδίου CART και της λεπτίνης πριν από την παρέμβαση συσχετίστηκε με χαμηλότερες εκφράσεις μετά από την αυτήν. Αυτά τα ευρήματα, βασισμένα σε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (CART: rs = 0,51, p = 0,005; λεπτίνη: rs = 0,75, p < 0,001), φωτίζουν δυνητικούς μοριακούς μηχανισμούς που συνδέουν την έκφραση των γονιδίων με τις ορμόνες μετά από βαριατρική χειρουργική. Επιπλέον, μελετήθηκε η παρουσία ή η
απουσία του πολυμορφίσμού Asn680Ser του γονιδίου FSHR. Μετά την επέμβαση, παρατηρήθηκε μέση μείωση του ΔΜΣ (16,03 kg/m2) σε όλες τις γυναίκες. Τα επίπεδα FSH πριν από την επέμβαση διαφέραν σημαντικά ανάμεσα στους διαφορετικούς γονότυπους των υποψηφίων, με μέσες τιμές 8,1, 9,5 και 10,3 για άτομα χωρίς τον πολυμορφισμό, ομοζυγώτες και ετεροζυγώτες αντίστοιχα (p=0,0408). Μετά την επέμβαση, παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές στα επίπεδα της FSH (5,8, 7,1 και 8,2 αντίστοιχα) (p=0,0356). Τα επίπεδα E2 και LH δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές με βάση το γονότυπο πριν και μετά την επέμβαση. Τα προεγχειρητικά επίπεδα της E2 ήταν 29,6, 29,8 και 29,6 αντίστοιχα (p=0,91634), ενώ τα μετεγχειρητικά επίπεδα ήταν 51,2, 47,8 και 47 (p=0,7720). Τα επίπεδα της LH ακολούθησαν παρόμοια μοτίβα. Τα ευρήματά υπογραμμίζουν τη θετική επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής στη μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος και την πιθανή σύνδεσή της με γενετικούς δείκτες, ορμόνες και την υπογονιμότητα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εξατομικευμένες θεραπείες με βάση το γενετικό προφίλ των γυναικών προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στην αναπαραγωγική ικανότητα άτομα ατόμων που πάσχουν από την παχυσαρκία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπογονιμότητα, Γυναικολογία, Παχυσαρκία, Βαριατρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
188
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-07-10.

Διδακτορική διατριβή.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-07-10.