Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42139 250 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19191213
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διάφορα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο
Καθηγητές, μισθοδοσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2