Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42140 230 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19191223
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Λάμπρος, χήρα
Ερρίκος Σκάσσης
Πρακτικά, αντίγραφο
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2