Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1920

Πρακτικά uoadl:42145 286 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1920
Χρονική κάλυψη:
19200320
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Υποτροφίες, Αριστεία
Λέξεις-κλειδιά:
Λατινική Φιλολογία, τακτική έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1