Ψήφισμα: 9 Μαρτίου 1928

Πρακτικά uoadl:50404 115 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 9 Μαρτίου 1928
Χρονική κάλυψη:
19280309
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τελετές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
H. Berthelemy, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Μόνιμη διεύθυνση:

1