1 Δεκεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:50485 104 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Δεκεμβρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19181201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Παπαδόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1