Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Γερακαρίου, Κλεισιδίου και Θρόνου, της επαρχίας Αμαρίου Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:51356 173 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1436
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Γερακαρίου, Κλεισιδίου και Θρόνου, της επαρχίας Αμαρίου Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Ηλίας Ταταράκης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1971
Γεωγραφική περιοχή:
Ρέθυμνο
Πόλη / Χωριό:
Κλεισίδι Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης
Θρόνος Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης
Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115