Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1908

Πρακτικά uoadl:51543 206 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1908
Χρονική κάλυψη:
19080201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κτενάς, υφηγεσία
Επιτροπή Διδακτικών Βιβλίων
Μόνιμη διεύθυνση:

1