'Εκτακτος συνεδρία: 22 Δεκεμβρίου 1932

Πρακτικά uoadl:51550 123 Αναγνώσεις

Τίτλος:
'Εκτακτος συνεδρία: 22 Δεκεμβρίου 1932
Χρονική κάλυψη:
19321222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιερά Σύνοδος, έγγραφο, ιεροκήρυκες
Pontificium Athenaeum Seminari Romani
Θ. Μαβής
Χρίστος Τσουκαλάς
Γεώργιος Μπούρας
Π. Αντωνέσκου
Β. Έξαρχος, διδακτορική διατριβή
Δημήτριος Μπαλάνος, έκθεση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2