Ψήφισμα: 27 Ιανουαρίου 1931

Πρακτικά uoadl:52256 159 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 27 Ιανουαρίου 1931
Χρονική κάλυψη:
19310127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Λιβαδάς, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1