Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462 3077 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

69. Συνεδρίαση: 28 Μαΐου 1916

Πρακτικά uoadl:53842
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

70. Συνεδρίαση: 13 Ιουνίου 1916

Πρακτικά uoadl:53843
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

71. Συνεδρίαση: 20 Σεπτεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53844
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

72. Συνεδρίαση: 29 Σεπτεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53845
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

73. Συνεδρίαση: 10 Οκτωβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53847
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

74. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53848
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

75. Συνεδρίαση: 3 Νοεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53849
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

76. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53851
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

77. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:53855
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

78. Συνεδρίαση: 10 Μαρτίου 1917

Πρακτικά uoadl:53863
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

79. Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1917

Πρακτικά uoadl:53868
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

80. Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1917

Πρακτικά uoadl:53870
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

81. Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1917

Πρακτικά uoadl:53874
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

82. Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53877
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

83. Συνεδρίαση: 23 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53879
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

84. Συνεδρίαση: 27 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53880
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

85. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53882
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

86. Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53883
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

87. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53888
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

88. Συνεδρίαση: 28 Οκτωβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53892
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο