1 Δεκεμβρίου 1861

Πρακτικά uoadl:53722 89 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Δεκεμβρίου 1861
Χρονική κάλυψη:
18611201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
πρακτικά, υπογραφή
τμήματα
Νικόλαος Κωστής, έγγραφο
Σταμάτιος Κρίνος
Μόνιμη διεύθυνση:

1