Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53877 282 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19170605
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Αιγινήτης, διορισμός
Θεωρητική και Μαθηματική Φυσική
Ράλλης, βραβείο
Κοσμήτορας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2