Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53883 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19170928
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εθνική Βιβλιοθήκη
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Αιγινήτης, αναδιορισμός
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, έδρα
Γεωλογία, έδρα
Μαθηματικό Φροντιστήριο, ανάθεση
Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέλη
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, εποπτεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2