Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53888 255 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19171016
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Έδρες, πλήρωση, προθεσμία
Ζωολογία, έδρα, διδασκαλία
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, διδασκαλία
Τμηματικές εξετάσεις
Χηρεύουσες έδρες, διδασκαλία
Φυτοπαθολογικό Συμβούλιο, μέλη
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2