Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Κιάτου, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:53894 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1540
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Κιάτου, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.
Συλλογέας:
Ζωή Βασιλακοπούλου του Σπυρίδωνος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1972
Περίοδος συλλογής υλικού:
Απρίλιος 1972
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία
Πόλη / Χωριό:
Κιάτο Κορινθίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Εκ παραδρομής της συλλογέως, κατά την αρίθμηση των σελίδων παραλείφθηκαν οι αριθμοί 46-49, χωρίς αυτό να δημιουργεί νοηματικό κενό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74