Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53901 279 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19171127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ζωολογία, έδρα, πλήρωση
Γεωλογία και Παλαιοντολογία, έδρα, πλήρωση
Συνεδρίες, κανονισμός
Πτυχιακές εξετάσεις, βαθμολογία
Γεωλογία, εξέταση
Χημεία, εξέταση
Τμηματικές εξετάσεις
Σ. Χορς, διατριβή
Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5