Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54694 2546 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950

Πρακτικά uoadl:54722
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση ΧΙΙ: 19 Απριλίου 1950

Πρακτικά uoadl:54723
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 10 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:54724
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση ΧIV: 17 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:54725
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση ΧV: 20 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:54726
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση ΧVΙ: 31 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:54727
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση ΧVΙΙ: 14 Ιουνίου 1950

Πρακτικά uoadl:54728
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση ΧVΙΙΙ (έκτακτος): 4 Αυγούστου 1950

Πρακτικά uoadl:54729
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση I (έκτακτος): 4 Σεπτεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54730
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση IΙ (έκτακτος): 21 Σεπτεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54731
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση IΙΙ: 4 Οκτωβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54732
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση IV: 1 Νοεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54733
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση V: 29 Νοεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54734
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση VΙ: 20 Δεκεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:54735
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση VΙΙ: 10 Ιανουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:54736
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση VΙΙΙ: 13 Φεβρουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:54737
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση IΧ: 21 Φεβρουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:54738
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση Χ: 21 Μαρτίου 1951

Πρακτικά uoadl:54739
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση ΧΙ: 28 Μαρτίου 1951

Πρακτικά uoadl:54740
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση ΧΙΙ: 20 Απριλίου 1951

Πρακτικά uoadl:54741
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο