Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55899 2423 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9
Χρονική κάλυψη:
1936-1937 (συνέχεια) 1937-1938, 1938-1939
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση 16η: 20 Μαΐου 1938

Πρακτικά uoadl:55920
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση 17η: 30 Μαΐου 1938

Πρακτικά uoadl:55921
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση 18η: 10 Ιουνίου 1938

Πρακτικά uoadl:55922
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση 19η: 15 Ιουνίου 1938

Πρακτικά uoadl:55923
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση Α': 14 Οκτωβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55924
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση Β': 21 Οκτωβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση 3η: 18 Νοεμβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση 4η: 5 Δεκεμβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση 5η: 9 Δεκεμβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση 6η: 21 Δεκεμβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση 7η: 23 Δεκεμβρίου 1938

Πρακτικά uoadl:55931
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση 9η (έκτακτη): 26 Ιανουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55933
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση 10η: 3 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55934
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση 8η: 13 Ιανουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση 11η (έκτακτη): 9 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55936
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση 12η: 13 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55937
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση 13η: 17 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55938
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση 14η: 25 Φεβρουαρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55939
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση 15η: 6 Μαρτίου 1939

Πρακτικά uoadl:55940
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο