Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838

Φάκελος uoadl:57188 2503 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838
Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 403, 580Β, 408, 309, 356, 186, 226, 143, 1, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122411
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του
πανεπιστημίου

22. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142142
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

23. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:57191
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός