Ακαδημαϊκό έτος 1850-1851

Φάκελος uoadl:58938 8664 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1850-1851
Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 403, 580Β, 408, 309, 186, 225, 216, 143, 13, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59902
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

22. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122439
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

23. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142290
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

24. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 13.5)

Υποφάκελος uoadl:1381921
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά

25. Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:1920306
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

26. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59015
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)