Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854

Φάκελος uoadl:59477 2306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854
Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 403, 580Β, 408, 357, 305, 310, 356, 225, 216, 143, 17, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59496
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

22. Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59497
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

23. Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59499
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

24. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59500
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

25. Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59501
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

26. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59502
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

27. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59503
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

28. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59504
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)


29. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)


30. Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:59507
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου