Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854

Φάκελος uoadl:59477 4291 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854
Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 403, 580Β, 408, 357, 305, 310, 356, 225, 216, 143, 17, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59501
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

22. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59502
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

23. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59503
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59504
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)


25. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)


26. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59506
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

27. Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:59507
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου


28. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122447
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

29. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

30. Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:1502123
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του