Ακαδημαϊκό έτος 1847-1848

Φάκελος uoadl:59632 3837 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1847-1848
Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 305, 309, 361, 186, 216, 143, 10, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59658
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

22. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142284
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 10.4)

Υποφάκελος uoadl:1343370
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)