Ακαδημαϊκό έτος 1862-1863

Φάκελος uoadl:59896 2903 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1862-1863
Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 398, 405, 403, 408, 303, 305, 355, 187, 225, 217, 144, 26, 27, 358, 361, 662, 675
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:60186
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

22. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 26.4)

Υποφάκελος uoadl:60192
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς (Υποφάκελος 27.1)

Υποφάκελος uoadl:60194
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:60196
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:60198
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
26. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:60200
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

27. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:60202
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις
καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

28. Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:60204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

29. Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:60205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

30. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122456
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

31. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142309
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

32. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 27.1)

Υποφάκελος uoadl:1508123
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)


33. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς (Υποφάκελος 27.2)

Υποφάκελος uoadl:1508394
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)