Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:68767 141 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1920-1921
Ταξιθετικός αριθμός:
199.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Θεοφάνης Κακριδής, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή, διδασκαλία, μαθήματα
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Ρήγας Νικολαΐδης, Φυσιολόγειον
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8