Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:68768 102 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

Χρονική κάλυψη:
1920-1921
Ταξιθετικός αριθμός:
123.9
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 1 έγγραφο στα γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείον Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κονδύλια, συνέδριο, Στρασβούργο
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης, Παγκόσμιο Φοιτητικό Συνέδριο, Πράγα
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Congres International des Mathematiciens, Strasbourg
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10