Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ., Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις

Υποφάκελος uoadl:68770 105 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ., Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

Χρονική κάλυψη:
1920-1921
Ταξιθετικός αριθμός:
204.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σύγκλητος
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αποφάσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης, προσωπικό, υπάλληλοι, βαθμοί, διαβάθμιση, μισθοδοσία, επαναφορά, απολυμένοι, καθηγητές, δίδακτρα
Θεοφάνης Κακριδής, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή, φοιτητές, εξετάσεις
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, επιτροπή, σύνταξη, νομοσχέδιο, οργανισμός Πανεπιστημίου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41