Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:68771 151 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραχωρήσεις Αιθουσών
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

Χρονική κάλυψη:
1920-1921
Ταξιθετικός αριθμός:
183.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
73 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μαθήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Λύκειον Ελληνίδων, Α΄ Γυναικείον Συνέδριον
Ταχυδρομικός, Τηλεφωνικός και Τηλεγραφικός Σύνδεσμος
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης, Ελληνικός Σύλλογος Κοινωνίας των Εθνών, λίστα, καθηγητές, ονόματα, μέλη, χάρτες, Βόρεια Ήπειρος
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Υπουργείον επί των Ναυτικών
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Φαρμακευτικόν Χημείον
Χριστιανική Αδελφότης των Νέων
Γενικόν Στρατηγείον
Υπουργείον Γεωργίας
Υπουργείον των Οικονομικών
Επιτροπεία των εν Ελλάδι Ποντίων
Αναμόρφωσις, περιοδικό
Σύλλογος των Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Παμμακεδονικός Φοιτητικός Σύλλογος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
Παθολογικόν Ανατομείον
Πατριωτικός Σύνδεσμος των Ελληνίδων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73