Πρακτικά Συγκλήτου 1961-1962, τόμος 73Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:7412 1178 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1961-1962, τόμος 73Β
Χρονική κάλυψη:
1961-1962 (συνέχεια)
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Ευγ. Φωκά
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Τριακοστή: 5 Ιουνίου 1962

Πρακτικά uoadl:8971
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη: 19 Ιουνίου 1962

Πρακτικά uoadl:9072
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τριακοστή Δευτέρα: 26 Ιουνίου 1962

Πρακτικά uoadl:9080
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τριακοστή Τρίτη: 3 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9081
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Τριακοστή Τετάρτη: 10 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9138
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Τριακοστή Πέμπτη: 24 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9141
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Τριακοστή Έκτη: 31 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9347
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Ψήφισμα: 30 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9348
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Τριακοστή Εβδόμη: 7 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9349
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Τριακοστή Ογδόη: 14 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9350
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Τριακοστή Ενάτη (έκτακτος): 17 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9351
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Τεσσαρακοστή: 21 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9352
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Τεσσαρακοστή Πρώτη: 24 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9353
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Τεσσαρακοστή Δευτέρα: 27 Αυγούστου 1962

Πρακτικά uoadl:9355
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο