Χειρόγραφοι κώδικες

Συλλογή uoadl:col_byzantinemanuscripts 8829 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρόγραφοι κώδικες

Φίλτρο

 

21. Σιωνίτης Υμνωδός Μελωδικοί και θείοι ύμνοι

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183227
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
post 1883
Ταξιθετικός αριθμός:
60

22. Προσευχητάριον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183228
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
1893-1896
Ταξιθετικός αριθμός:
61

23. Ψυχοφελείς διηγήσεις, μια ακέφαλη ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων και ένας Νομοκάνονας σε ρνζ΄ κεφάλαια

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183229
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
62

24. Ομιλίαι κατά Κυριακάς, Απο του Τελώνου και Φαρισαίου έως μετά την Χριστού γέννησιν

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
β΄ μισό ΙΣΤ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
63

25. Ακολουθία και Οίκοι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183231
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1801
Ταξιθετικός αριθμός:
64

26. Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου επιστολαί

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183232
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
αρχές ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
65

27. Sagio Storico Statistico

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183233
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
αρχές ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
66

28. Βιβλίον προθέσεως του ναού της αγίας Παρασκευής Κλινοβού

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183234
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1786
Ταξιθετικός αριθμός:
67

29. Νοταριακά έγγραφα απο την Κέρκυρα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183235
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄-1Η΄
Έτος έκδοσης:
1579-1893
Ταξιθετικός αριθμός:
68

30. Συνοδικόν γράμμα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιακώβου

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183236
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1687
Ταξιθετικός αριθμός:
69

31. Olympica Carmina

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183237
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1823
Ταξιθετικός αριθμός:
70

32. Εξηγήσεις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183238
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Μακρής Δημήτριος Στεφάνου
Αιώνας:
τέλη ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
71

33. Έντυπη Συνοδική Απόφασις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183239
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1642
Ταξιθετικός αριθμός:
72

34. Έντυπο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183240
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1645
Ταξιθετικός αριθμός:
73

35. Επιστολαί Σπυρίδωνος Τρικούπη

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183241
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1841-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
74

36. Διάλεξις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183242
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1677
Ταξιθετικός αριθμός:
75

37. Σύνοψις ή Συνέκδημος ακολουθιών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183243
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
76

38. Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183244
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Καρανικολάου Νεόφυτος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
77

39. Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183245
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Ιωάσαφ ιερομόναχος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1644
Ταξιθετικός αριθμός:
78

40. Χωρίς τίτλο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183246
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Ιάκωβος ιεροδιάκονος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1695
Ταξιθετικός αριθμός:
79