Χειρόγραφοι κώδικες

Συλλογή uoadl:col_byzantinemanuscripts 7943 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρόγραφοι κώδικες

Φίλτρο

 

41. Φύλλο λατινικής εκκλ. Μουσικής

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183247
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
80

42. Φύλλο θεολογικού περιεχομένου

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183248
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΑ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
81

43. Προσευχές

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183249
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Ταξιθετικός αριθμός:
82

44. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183307
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΒ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
2

45. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183308
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΓ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
3

47. Μαργουνίου Λόγοι (και άλλα θεολογικού περιεχομένου κείμενα)

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183310
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
5

48. Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183311
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
(πιθανώς) Επιφάνειος Δημητριάδης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
6

50. Ιατροσόφιων μετά και μαγικών συνταγών Βροντολόγιον και σεισμολόγιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183313
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
8

51. Νομοκάνων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183314
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
9

52. Θεολογικά κείμενα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183315
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
10

54. Βίος και Ακολουθία της αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτρας.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183317
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
12

55. Ψαλτήριον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183318
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
13

56. Ψευδοδωροθέου Χρονικόν

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183319
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
14

58. Εισαγωγή εις τα αριθμητικά τοις κατά την Αθωνιάδα ακαδημίαν των επιστημών ακροωμένοις συντόμως σχεδιασθείσα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183321
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
16

59. Ομήρου Ιλιάδος Α-Γ μετά σχολίων υποσελιδίων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183323
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
17

60. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183324
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΒ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
18