Χειρόγραφοι κώδικες

Συλλογή uoadl:col_byzantinemanuscripts 10576 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρόγραφοι κώδικες

Φίλτρο

 

81. Κώδιξ εκκλησιαστικής ύλης μοναχού Επιφανείου εις Σλαβονικήν γλώσσαν.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183347
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΒ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
39 [41]

82. Λατινικά και ιταλικά έγγραφα και αντίγραφα περί Μαυρογονάτων εν Κρήτη.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183349
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΕ΄-ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
40 [42]