Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Συλλογή uoadl:col_elections 17772 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Βουλευτικών (και ορισμένων δημοτικών) Εκλογών από το 1926 έως και το 1977.

Ένα μέρος του υλικού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΘνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Χρονική κάλυψη:
1926 - 1977
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ: 2103245885, 210-3689533. Διεύθυνση: Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη (5ος-6ος όροφος), Τ.Κ. 10560, Μοναστηράκι. Email: pepistdimd@lib.uoa.gr

Φίλτρο

 

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Δεύτερον

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
012
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

12. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Πρώτον = Statistique des elections des deputes du 5 Mars 1950. Premier Fascicule.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211933
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
013
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950

13. Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212209
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
014
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
8 Δεκεμβρίου 1974

14. Αποτελέσματα εκλογών των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων της 5ης Ιουλίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212212
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
015
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Ιουλίου 1964

15. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 30ης Μαρτίου 1975 και επαναληπτικών της 6ης Απριλίου 1975 κατά Δήμους και Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
016
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
30 Μαρτίου 1975 και 6 Απριλίου 1975

16. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212534
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
17 Νοεμβρίου 1974

17. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
019
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Φεβρουαρίου 1964

18. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 1963

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212536
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
020
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
3 Νοεμβρίου 1963.

19. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212537
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
021
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
29 Οκτωβρίου 1961

20. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 11ης Μαϊου 1958

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212538
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
022
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
11 Μαϊου 1958

21. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Πρώτος τόμος. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213480
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
023
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

22. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Δεύτερος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών Περιφερειών Α' Αθηνών και Β' Αθηνών.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213481
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
024
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

23. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τρίτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Α' και Β' Πειραιώς, Υπόλ. Ν.Αττικής, Στερεάς Ελλάδος - Ευβοίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων νήσων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213482
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
025
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

24. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τέταρτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, νήσων Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:215367
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
026
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

25. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217335
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
027
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1933

26. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
028
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

27. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217337
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
029
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

28. Αποτελέσματα Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών (Παράρτημα της Στατιστικής των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952)

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217338
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
030
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

29. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217339
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
018
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950.

30. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
008
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
31 Μαρτίου 1946