Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων

Συλλογή uoadl:col_folkbooks 34232 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων
Περιγραφή:
Η συλλογή των χειρογράφων αποτελεί πολύτιμη πηγή καταγραφής, μελέτης, έρευνας και διάσωσης του λαϊκού πολιτισμού. Το περιεχόμενο της ύλης καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επί μέρους μορφών του λαϊκού βίου, δηλ. υλικό, κοινωνικό, πνευματικό. Περιέχει τα κατά τόπους επιχωριάζοντα πολιτισμικά μορφώματα, ήθη-έθιμα, πίστεις, προλήψεις, ιδιάζοντα τοπικά βιώματα και εμπειρίες. Η καταγραφή ή η περιγραφή του υλικού γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή και τεκμηριώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα χειρόγραφα είναι ενσωματωμένα διάφορα έγγραφα (όπως πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.), που περιέχουν ενδιαφέροντα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία. Παρατίθενται επίσης δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας, είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία. Το υλικό αυτό συνοδεύουν χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί, που διευκολύνουν την παρουσίαση διαφόρων στοιχείων και φαινομένων. Οι συλλογές αυτές έχουν καταρτιστεί από φοιτητές, κατόπιν φροντιστηριακών μαθημάτων για ευμέθοδη συγκέντρωση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Όλες οι συλλογές βασίζονται στις ίδιες έντυπες οδηγίες του Γ. Κ. Σπυριδάκη (Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Εν Αθήναις 1962). Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού και ελάχιστα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, 157 84 Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη Τηλέφωνο: 2107277777-8, Fax: 2107248978, e-mail: laografia@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

21. Συλλογή λαογραφικού υλικού από το Παραλίμνι Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3088
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
21
Συλλογέας:
Πέτρος Γ. Οικονόμου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Παραλίμνι Αμμοχώστου Κύπρου

22. Ο χορός της Καμάρας στο Αλιβέρι, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3089
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
22
Συλλογέας:
Αικατερίνη Ι. Αναστασίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Αλιβέρι Ευβοίας

23. Δημοτικά άσματα Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3090
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
23
Συλλογέας:
Εμμανουήλ Παυλόπουλος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Χώρα Νάξου Κυκλάδων

24. Συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο γεωργικός βίος εν Νάξω, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3091
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
24
Συλλογέας:
Μαρία Νικ. Σαχά
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων

25. Λαογραφικόν υλικόν εκ Κωμιακής Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3092
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
25
Συλλογέας:
Νικόλαος Ι. Λεβογιάννης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων

26. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγιάσου της Λέσβου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3094
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
26
Συλλογέας:
Ιωάννα Σολογένη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Αγιάσος Λέσβου

27. Συλλογή λαογραφικού υλικού κατά την διάρκειαν των Χριστουγέννων εκ της νήσου Σάμου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3095
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
27
Συλλογέας:
Ουρανία Δουμάνη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Σάμος
Πόλη / Χωριό:
Σάμος

28. Έθιμα από τον ποιμενικό βίο εκ Μυτιλήνης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3096
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
28
Συλλογέας:
Ραφαήλ Παπαδέλλης του Ευαγγέλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Μυτιλήνη Λέσβου

29. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καρύτσης Καρπενησίου, του νομού Ευρυτανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3097
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
29
Συλλογέας:
Κωνσταντίνα Δαλακώστα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1964
Γεωγραφική περιοχή:
Ευρυτανία
Πόλη / Χωριό:
Καρύτσα Καρπενησίου Ευρυτανίας

30. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορθίου της νήσου Άνδρου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3101
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
30
Συλλογέας:
Χρυσούλα Κοντορούση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κορθίον Άνδρου

31. Ανέκδοτα λεσβιακά άσματα.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3102
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
31
Συλλογέας:
Δημήτριος Μιχαηλίδης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Πέτρα Λέσβου

32. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μοιρών Μεσσαράς, της επαρχίας Καινουργίου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3103
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
32
Συλλογέας:
Μαρκάκη Νίκη του Κων/νου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Μοίραι Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης

33. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μόδιον Λοκρίδος, του νομού Φωκίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3104
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
33
Συλλογέας:
Ασπασία Αθ. Σχοινά
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Φωκίδα
Πόλη / Χωριό:
Μόδιον Λοκρίδος Φωκίδος

34. Γάμος στη νοτιοδυτική Θεσσαλία πριν από 60 - 70 χρόνια.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3105
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
34
Συλλογέας:
Φωτεινή Λιαναρίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Θεσσαλία
Πόλη / Χωριό:
Νοτιοδυτική Θεσσαλία

35. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Μακρυνίτσα και Προπάν Πηλίου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3106
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
35
Συλλογέας:
Χαράλαμπος Χαρίτος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Μακρυνίτσα Βόλου Μαγνησίας
Προπάν Βόλου Μαγνησίας

36. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3107
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
36
Συλλογέας:
Μαρία Βισκαρουδάκη του Ιωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης

37. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καστελλίου - Φουρνής, της επαρχίας Μεραμβέλλου, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3109
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
37
Συλλογέας:
Γεώργιος Δρακωνάκης του Ιωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Καστέλλιον-Φουρνή Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης

38. Συλλογή λαογραφικού υλικού από την Αγία Τριάδα, της επαρχίας, Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3110
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
38
Συλλογέας:
Πολύμνια Σκευάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Χανιά
Πόλη / Χωριό:
Αγία Τριάς Κισσάμου Χανίων Κρήτης

39. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μύρτος, της επαρχίας Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3115
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
39
Συλλογέας:
Ξακουστή Πλευράκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Μύρτος Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης

40. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Λουσακιών Κισσάμου και Λουπασιανών Μεσογείων Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3116
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
40
Συλλογέας:
Ειρήνη Αντονωμανωλάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Χανιά
Πόλη / Χωριό:
Λουσακιές Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Λουσακιανές Μεσογείων Κισσάμου Χανίων Κρήτης