Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων

Συλλογή uoadl:col_folkbooks 34206 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων
Περιγραφή:
Η συλλογή των χειρογράφων αποτελεί πολύτιμη πηγή καταγραφής, μελέτης, έρευνας και διάσωσης του λαϊκού πολιτισμού. Το περιεχόμενο της ύλης καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επί μέρους μορφών του λαϊκού βίου, δηλ. υλικό, κοινωνικό, πνευματικό. Περιέχει τα κατά τόπους επιχωριάζοντα πολιτισμικά μορφώματα, ήθη-έθιμα, πίστεις, προλήψεις, ιδιάζοντα τοπικά βιώματα και εμπειρίες. Η καταγραφή ή η περιγραφή του υλικού γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή και τεκμηριώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα χειρόγραφα είναι ενσωματωμένα διάφορα έγγραφα (όπως πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.), που περιέχουν ενδιαφέροντα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία. Παρατίθενται επίσης δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας, είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία. Το υλικό αυτό συνοδεύουν χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί, που διευκολύνουν την παρουσίαση διαφόρων στοιχείων και φαινομένων. Οι συλλογές αυτές έχουν καταρτιστεί από φοιτητές, κατόπιν φροντιστηριακών μαθημάτων για ευμέθοδη συγκέντρωση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Όλες οι συλλογές βασίζονται στις ίδιες έντυπες οδηγίες του Γ. Κ. Σπυριδάκη (Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Εν Αθήναις 1962). Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού και ελάχιστα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, 157 84 Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη Τηλέφωνο: 2107277777-8, Fax: 2107248978, e-mail: laografia@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

41. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πατσού, του νομού Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3117
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
41
Συλλογέας:
Βασιλεία Προκοπάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Ρέθυμνο
Πόλη / Χωριό:
Πατσόν Ρεθύμνης Κρήτης

42. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Μετόχι, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3120
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
42
Συλλογέας:
Αριάδνη Βεληβασάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Κάτω Μετόχι Λασιθίου Κρήτης

43. Συλλογή λαογραφικής ύλης από το Νέον Χωρίον, της επαρχίας Πάφου, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3129
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
43
Συλλογέας:
Ουρανία Ζαχαρία του Κυριάκου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Νέον Χωρίον Πάφου Κύπρου

44. Παροιμίαι και παροιμιώδιες φράσεις της Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3130
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
44
Συλλογέας:
Μαρία Αριστείδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος

45. Κυπριακά δίστιχα από την επαρχία Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3131
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
45
Συλλογέας:
Χρυσούλα Γ. Κερκίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκωσία, Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
επαρχία Λευκωσίας Κύπρου

46. Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αγίου Γεωργίου, του νομού Καρδίτσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3132
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
46
Συλλογέας:
Δημήτριος Ρήτας
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Άγιος Γεώργιος Καρδίτσης

47. Τσελιγκάτων έθιμα εκ Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και τραγούδια κατά τας αφηγήσεις εκ Καλαμπάκας, του νομού Τρικάλων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3133
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
47
Συλλογέας:
Δημήτριος Τσέρτος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Μακεδονία
Πόλη / Χωριό:
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

48. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Τυρνάβου, του νομού Λαρίσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3134
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
48
Συλλογέας:
Βασιλική Γκουτζιούπα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Τύρναβος Λαρίσης

49. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άγιοι Ανάργυροι (τ. Παλιούρ-Γορίτσα, του νομού Καρδίτσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3135
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
49
Συλλογέας:
Νικόλαος Καραμπέκος του Αναστασίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Άγιοι Ανάργυροι Καρδίτσης

50. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Λαζαρίνα, του νομού Καρδίτσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3136
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
50
Συλλογέας:
Μαγκούτη Αποστολία
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Λαζαρίνα Καρδίτσης

51. Λιανοτράγουδα εκ του Τσεπέλοβου, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3137
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
51
Συλλογέας:
Αθανάσιος Βαγενάς
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Τσεπέλοβο Ιωαννίνων

52. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Γουριάς Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3138
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
52
Συλλογέας:
Βασιλική Ζαρζάνη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Γουριά Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας

53. Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3139
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
53
Συλλογέας:
Αικατερίνη Πανάγου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος Φθιώτιδος

54. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μενιδίου Βάλτου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3140
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
54
Συλλογέας:
Ανθούλα Δήμητσα του Παναγιώτου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Μενίδιον Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας

55. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Μυγραλιάς Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3141
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
55
Συλλογέας:
Γεώργιος Δημ. Καραλής
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αρκαδία
Πόλη / Χωριό:
Μυγδαλιά Γορτυνίας Αρκαδίας

56. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Βονίτσης, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3142
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
56
Συλλογέας:
Δέσπω Καβλέντζου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

57. Συλλογή λαογραφική ύλης εκ Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3143
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
57
Συλλογέας:
Δήμητρα Σύρρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Ευρυτανία
Πόλη / Χωριό:
Δομνίστα Ευρυτανίας

58. Ο γάμος όπως εγίνετο εις το χωρίον Ξηρονομή, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3144
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
58
Συλλογέας:
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου του Γεωργίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Βοιωτία
Πόλη / Χωριό:
Ξηρονομή Θηβών Βοιωτίας

59. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Αχλαδίου, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3145
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
59
Συλλογέας:
Μαρία Ελευθερίου του Κων/νου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Αχλάδιον Ευβοίας

60. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τρούπη - Μαντουδίου, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3147
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
60
Συλλογέας:
Σταυρούλα Ματσούκα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Τρούπη Μαντουδίου Ευβοίας