Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων

Συλλογή uoadl:col_folkbooks 33450 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο πρωτογενούς λαογραφικής ύλης - Συλλογή χειρογράφων
Περιγραφή:
Η συλλογή των χειρογράφων αποτελεί πολύτιμη πηγή καταγραφής, μελέτης, έρευνας και διάσωσης του λαϊκού πολιτισμού. Το περιεχόμενο της ύλης καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επί μέρους μορφών του λαϊκού βίου, δηλ. υλικό, κοινωνικό, πνευματικό. Περιέχει τα κατά τόπους επιχωριάζοντα πολιτισμικά μορφώματα, ήθη-έθιμα, πίστεις, προλήψεις, ιδιάζοντα τοπικά βιώματα και εμπειρίες. Η καταγραφή ή η περιγραφή του υλικού γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή και τεκμηριώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα χειρόγραφα είναι ενσωματωμένα διάφορα έγγραφα (όπως πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.), που περιέχουν ενδιαφέροντα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία. Παρατίθενται επίσης δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας, είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία. Το υλικό αυτό συνοδεύουν χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί, που διευκολύνουν την παρουσίαση διαφόρων στοιχείων και φαινομένων. Οι συλλογές αυτές έχουν καταρτιστεί από φοιτητές, κατόπιν φροντιστηριακών μαθημάτων για ευμέθοδη συγκέντρωση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Όλες οι συλλογές βασίζονται στις ίδιες έντυπες οδηγίες του Γ. Κ. Σπυριδάκη (Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Εν Αθήναις 1962). Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού και ελάχιστα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, 157 84 Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη Τηλέφωνο: 2107277777-8, Fax: 2107248978, e-mail: laografia@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

61. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καμαρίων, της επαρχίας Ιστιαίας, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3148
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
61
Συλλογέας:
Σοφία Τρανταφύλλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Καμάρια Ιστιαίας Ευβοίας

62. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Πόντου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3149
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
62
Συλλογέας:
Άννα Ραντιλάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Πόντος
Πόλη / Χωριό:
Πόντος

63. Ο ποιμενικός βίος εις Αγίους Θεοδώρους, της νήσου Ίμβρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3150
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
63
Συλλογέας:
Ερμιόνη Σταυροπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Μικρά Ασία
Πόλη / Χωριό:
Άγιοι Θεόδωροι Ίμβρου

64. Συλλογή λαογραφικής ύλης από τις Βρύσες, του νομού Μεσσηνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3151
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
64
Συλλογέας:
Δέσποινα Γεωργιοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Βρύσες Μεσσηνίας

65. Συλλογή λαογραφικού υλικού από τον Φενεό, του νομού Κορινθίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3152
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
65
Συλλογέας:
Δήμητρα Χαρλαύτη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία
Πόλη / Χωριό:
Φενεός Κορινθίας

66. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Λάλουκα, της επαρχίας Άργους, του νομού Αργολίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3153
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
66
Συλλογέας:
Ευσταθία Δέδε
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Λάλουκας Άργους Αργολίδος

67. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3154
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
67
Συλλογέας:
Γεώργιος Τριμανδήλης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Καλαμάτα Μεσσηνίας

68. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Καλούσι, της επαρχίας Πατρών, του νομού Αχαΐας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3155
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
68
Συλλογέας:
Σπήλιος Θεοδαρακόπουλος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αχαΐα
Πόλη / Χωριό:
Καλούσιον Πατρών Αχαϊας

69. Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Άργους, του νομού Αργολίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3156
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
69
Συλλογέας:
Αιμιλία Θωμοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Άργος Αργολίδος

70. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Ανάβρα, του νομού Καρδίτσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3157
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
70
Συλλογέας:
Αναστασία Κυράτσα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Ανάβρα Καρδίτσης

71. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της περιοχής Αμυγδαλή, της επαρχίας Αγυιάς, του νομού Λαρίσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3158
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
71
Συλλογέας:
Ιωάννης Παπαϊωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Αμυγδαλή Αγυιάς Λαρίσης

72. Πασχαλινά τραγούδια και έθιμα εκ του Ελληνοκάστρου, του νομού Καρδίστης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3159
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
72
Συλλογέας:
Ευαγγελία Βασιλούλη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Ελληνόκαστρον Καρδίτσης

73. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βασιλή, της επαρχίας Φαρσάλων, του νομού Λαρίσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3160
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
73
Συλλογέας:
Θεόδωρος Τασιόπουλος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Βασιλί Φαρσάλων Λαρίσης

74. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της περιοχής Αμυγδαλής (τ.Κουκουράβας), της επαρχίας Αγυιάς, του νομού Λαρίσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3161
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
74
Συλλογέας:
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Νικολάου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Αμυγδαλή Αγυιάς Λαρίσης

75. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μικρού Περιβολακίου - Βελεστίνου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3162
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
75
Συλλογέας:
Αικατερίνη Οικονόμου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Μαγνησία
Πόλη / Χωριό:
Μικρόν Περιβολάκιον Βόλου Μαγνησίας

76. Σύντομος περιγραφή του λαογραφικού εθίμου του "Λαζάρου" στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3163
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
76
Συλλογέας:
Γεώργιος Μίχου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Ιωάννινα

77. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μονολιθίου, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3164
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
77
Συλλογέας:
Ευάγγελος Στασινός
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Μονολίθι Ιωαννίνων

78. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Πάργας, του νομού Πρεβέζης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3165
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
78
Συλλογέας:
Μαρία Μπούα του Γεωργίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Πρέβεζα
Πόλη / Χωριό:
Πάργα Πρεβέζης

79. Ο γάμος στην περιοχή Παλαιοχωρίου, της επαρχίας Φιλιατών, του νομού Θεσπρωτίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3166
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
79
Συλλογέας:
Ιωάννης Στ. Μπότσαρης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Θεσπρωτία
Πόλη / Χωριό:
Παλαιοχώριον Φιλιατών Θεσπρωτίας

80. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της περιοχής Γρεβενών, του νομού Γρεβενών.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3167
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
80
Συλλογέας:
Γεώργιος Κωτούλας
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Γεωγραφική περιοχή:
Γρεβενά