Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks 21538 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έντυπα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Χρονική κάλυψη:
1837-1986
Παραγωγός:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

91. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1906-1907 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1906-1907 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72991
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1906

92. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1907-1908 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1907-1908 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73021
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1907

93. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1908-1909 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1908-1909 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73030
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1908

94. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1909-1910 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1909-1910 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73131
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1909

95. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1910-1911 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1910-1911 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73135
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1910

96. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Οργανικοί Νόμοι και Β. Διατάγματα, Οδηγίαι και Αγγέλματα (1911-1912)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73142
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1912

97. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Διατάξεις Αφορώσαι τους Φοιτητάς (1912-1913)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73188
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1913

98. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Νόμοι και Β. Διατάγματα αφορώντα εις τα των Πανεπιστημίων (1913-1914)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1913

99. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Νόμοι και Β. Διατάγματα αφορώντα εις τους φοιτητάς (1914-1915)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

100. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Διατάξεις Νόμων και Β. Διαταγμάτων αφορώσαι εις τους φοιτητάς, Πρόγραμμα των Μαθημάτων (1915-1916)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73475
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

101. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1916-1917

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1917

102. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1919-1920

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73477
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1919

103. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73478
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1937

104. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1920-1921

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73479
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1920

105. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Έτος έκδοσης:
1948

106. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Β'

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Έτος έκδοσης:
1952

107. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Κούζης Αριστοτέλης Π.
Έτος έκδοσης:
1939

108. Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Μπαλάνος Δημήτριος Σ.
Έτος έκδοσης:
1937

109. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1921-1922

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1921

110. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1923-1924

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1923