Γενικά Μητρώα Φοιτητών

Αρχείο uoadl:col_histarchstudents 9536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Γενικά Μητρώα Φοιτητών

Φίλτρο

 

1. Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1891-1895

2. Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1875-1880

3. Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1906-1908

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2927297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1906-1908

4. Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1880-1886

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2945248
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1880-1886