Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Σειρά uoadl:col_praktika1 15426 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.
Χρονική κάλυψη:
1837-1983
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Ο τόμος 27 (1913-1915) δεν υπάρχει γιατί κάηκε την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην πυρκαγιά του 1939. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

161. Πρακτικά Συγκλήτου 1982-1983, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49866
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1982-1983

162. Πρακτικά Συγκλήτου 1982-1983, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50064
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1982-1983

163. Πρακτικά Συγκλήτου 1982-1983, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50066
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1982-1983

164. Πρακτικά Συγκλήτου 1982-1983, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50071
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1982-1983